Saturday 31 December 2022

Dora Baum

 Dora Baum, slikarka in ilustratorka

Dora Baum (1881-1949) je še ena v dolgi vrsti ustvarjalk iz prve polovice 20. stoletja, o katerih ne najdemo skoraj nobenih podatkov. Malo zaradi vojn, v katerih so izginili številni dokumenti, malo zato, ker se za umetnike in avtorske pravice tedaj nihče ni kaj dosti zmenil.

To vsekakor ne bi smel biti razlog, da ne bi predstavili nekaj njenih del, med katerimi veja posebej izpostaviti adventne koledarje.