Tuesday 30 November 2021

Ernst Zimmer

Ernst Zimmer (1864-1924)

Ernst Zimmer je še eden v dolgi vrsti nemških slikarjev in ilustratorjev, ki so ustvarjali v prvih desetletjih 20. stoletja. Njegova posebnost so bili prizori z bojišč in tudi sam je bil aktiven vojak, poleg tega pa še zbiratelj vojaških uniform in orožja.