Monday 30 November 2020

Heinrich Lefler

 Heinrich Lefler, avstrijski predstavnik Jugendstila

Heinrich Lefler (1863-1919) je bil iz umetniške družine, saj je bil njegov oče Franz (1631-1698) slikar, svak Josef Urban (1875-1933) arhitekt in ilustrator, soproga Mina, roj. Weismuller (1881-1942) pa operna pevka.

S svakom je veliko soustvarjal, ne le pri knjigah, kjer sta si delo sprva delila enakovredno, kasneje pa je Josef prevzel predvsem okrasne okvirje, ampak tudi pri delu na terenu, na primer pri poslikavi cerkev in drugih pomembnih zgradb.

Soprogo je Heinrich uporabil za model pri nekaterih projektih, najbolj znana je njena upodobitev na bankovcu za tisoč kron.

Ob ilustracijah, ki se jim bomo posvetili v nadaljevanju vsekakor velja omeniti njegove slikarske začetke, ustvaril je veliko krajinskih slik, kasneje prehod na sodobnejši medij posterja, oblikoval je tudi tekstil, vključno z opernimi kostumi, igrače in pohištvo.

Da, niti koledarji mu niso bili tuji.

Tule je nekaj primerkov njegovih ilustracij:


Svinjski pastir (Hans Christian Andersen)

Tri sestre (Johann Karl August Musaus)


Božična kolednica iz zbirke nemških pesmi za otroke

Heinrich Lefler je dobršen del življenja preživel v gledališču, nekaj časa tudi kot umetniški vodja, nanj so vplivali predvsem Eugene Grassets, Robert Anning Bell, Maurice Boutet de Monvel in Heinrich Vogeler, v zrelih letih pa je dobil profesuro na Dunajski akademiji.

Danes velja za enega najvplivnejših ustvarjalcev dunajske umetniške šole s preloma 19. na 20. stoletje.